Letselschade Advocaat in Rotterdam

Letselschade in Rotterdam

Letselschade advocaat Rotterdam

Letselschade advocaat Rotterdam: Letselschade is een verzamelnaam voor schade als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, medische fout, arbeidsongeval of een ander schade-toebrengend feit. In dit soort gevallen kunt u (de verzekeraar van) degene die het schade-toebrengend feit veroorzaakte of uw eigen verzekeraar aansprakelijk stellen en verzoeken alle geleden en nog te lijden schade te vergoeden. Patrick Nobel is uw letselschade advocaat in Rotterdam.

Indien de aansprakelijkheid wordt erkend dan kan uw letselschadeadvocaat de schade voor u begroten. De kosten worden in dat geval betaalt door de aansprakelijke partij. Dit geldt voor het honorarium. Het geldt ook voor de kosten van de medisch adviseur en andere experts. De kosten dienen wel redelijk te zijn en in overeenstemming met het schadebedrag dat wordt toegekend.

Het uitgangspunt bij een letselschadekwestie is dat de vergoeding voldoende is om u in de situatie te brengen alsof het ongeval nooit plaatsgevonden heeft. Onze werkzaamheden zijn er altijd op gericht om uw volledige schade vergoed te krijgen.

Een letselschadevordering bestaat uit onder andere de volgende schadeposten:

Smartengeld

Smartengeld is een tegemoetkoming voor de immateriële schade die u geleden heeft. Het betreft psychische schade die u als gevolg van het ongeval opgelopen heeft en mogelijk nog op zult kunnen lopen. Factoren die bij de hoogte van een smartengelvergoeding van belang kunnen zijn, zijn de manier waarop het ongeval plaatsgevonden heeft, hoeveel tijd men eventueel in een ziekenhuis door heeft moeten brengen, wat voor medische beperkingen men aan het ongeval overgehouden heeft, of er sprake van zichtbaar blijvend letsel is en hoe het ongeval de psychische gesteldheid beïnvloed heeft. Uw letselschade advocaat Rotterdam kan u helpen bij het onderbouwen en berekenen van de juiste smartengeldvergoeding.

verlies aan verdienvermogen

Indien u door het schade-toebrengende feit (gedeeltelijk) niet meer kan werken of niet meer de werkzaamheden kunt verrichten die u daarvoor wel kon, heeft u recht op vergoeding van verlies aan verdienvermogen.  Uw letselschade advocaat in Rotterdam, Patrick Nobel, kan u helpen bij het onderbouwen en berekenen van de juiste vergoeding voor verlies aan verdienvermogen.

Materiële schade

Het betreft hier onder andere schade aan voertuigen, kleding, telefoonkosten, eigen bijdrage medische kosten, telefoonkosten, reiskosten voor directe familieleden etc.

Is u een ongeval overkomen waarbij u letselschade geleden heeft? Wenst u bijstand om de als gevolg van dit ongeval geleden en nog te lijden schade op de wederpartij te verhalen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons kantoor via 088-5387355 of via nobel@nobeladvocatuur.nl

Neem contact met ons op

U krijgt vrijblijvend een telefonisch consult. Indien u dit wenst, dan wordt u bezocht voor een intakegesprek. In dit gesprek worden alle te volgen stappen toegelicht en wordt alle informatie verzameld die nodig is voor het aansprakelijk stellen van de wederpartij en het begroten van de schade.

andere diensten van Nobel Advocatuur

Hoe verloopt de afwikkeling van een letselschadezaak?

Uw letselschade advocaat uit Rotterdam zal u bezoeken en alle benodigde informatie vergaren om de schade te begroten. Dit gaat om de medische informatie, maar ook om uw leefsituatie, uw gezinssituatie en bijvoorbeeld uw werksituatie.

Indien de klachten als gevolg van het ongeval blijvend zijn, zal er een medische expertise noodzakelijk zijn. Dit gaat allemaal in overleg met de aansprakelijke partij en de kosten van de expertise worden ook vergoed door de aansprakelijke partij.

Na de onafhankelijke expertise zijn er mogelijk nog aanvullende expertises noodzakelijk. De behandeling van een letselschadezaak met blijvend letsel duurt ongeveer drie tot vijf jaar. Dit is de tijd die over het algemeen nodig is om overeenstemming te bereiken over een eindregeling.

Gedurende de looptijd van het traject is het wel mogelijk om een voorschot te vragen voor de schade tot op dat moment. Dit zal uw letselschade advocaat voor u verzoeken.

Bij het begroten van uw schade maken wij gebruik van de richtlijnen van de letselschaderaad. Meer info: letselschaderaad.nl

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Contact

Nobel Advocatuur
Parklaan 3
3016 BA Rotterdam
t +31(0)88-5387355
f +31(0)88-5387356
Kvk-nummer: 51208784

Menu
Open chat